Ξενοδοχεία – Hospitality

Ξενοδοχεία – Hospitality

Σε συνεργασία με την Computing Business Solutions σας προσφέρουμε την ολοκληρωμένη λύση για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας Galaxy Hotel της Singular Logic.

Το Galaxy Hotel είναι μία προηγμένη και ενιαία λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των σύγχρονων επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας.

Καθιστά εύκολη την καθημερινή διαχείριση & όχι μόνο, των αναγκών ενός μεγάλου ξενοδοχείου ή μιας μικρής μονάδας με συγκεντρωμένες λειτουργίες – πληροφορίες σε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με Τηλεφωνικά Κέντρα, PAY TV, Locking System, καθώς επίσης και σύνδεση με τα κυριότερα Channel Manager (WebHotelier, CosmoRes κ.ά.).

 

Δείτε επίσης: